Uitslagen

Uitslagen optocht
Grootnummer
1e prijs:  Buterhoeke - Wintergefoel yn e simmer
2e prijs: De Tunkers - 't Weerhuisje
3e prijs: OBS Lyts Libben - Klimaatveranering

Kleinnummer
1e prijs: De Vegers
2e prijs: Iets mei in B

Publieksprijs
Buterhoeke - Wintergefoel yn e simmer

Uitslag straatversiering
1e prijs: Fruithof
2e prijs: Klompebuorren
3e prijs: Ds. van Eijck van Heslingastrjitte
Eervolle vermelding: Bildtdyk
Eervolle vermelding: Bitgumerdyk
Eervolle vermelding: Hofkesjongers

Uitslag appeltaartwedstrijd
1e prijs: Reina Brouwer
2e prijs: Amarins Kooistra
3e prijs: Pietie van Dijk

Uitslag 'Freegje it oan Reitse
Winnaar: Jorrit Brouwer

Uitslag 12-Stedenspel
1e prijs: Herrematun
2e prijs: Bierbevers
3e prijs: Gratemawei

Uitslag Levend ganzenbord
1e prijs: Groep Geertje Miedema & Karina de (220 punten)
2e prijs: Groep Katharina & Willem Kemper (218 punten)
3e prijs: Groep Bea Baarda (154 punten)
4e prijs: Groep Elizabeth (153 punten)
5e prijs: Groep Bonny & Joke (151 punten)
6e prijs: Groep Alex Heitmeijer (132 punten)

Uitslag Bauke Zuiderhof kaatspartij
A-Klasse
1e prijs: Elizabeth van der Meij, Frederik van der Meij, Jan Eeltje van der Mei
2e prijs: Janet Osinga, Jacob Dirk Tuinenga, René Jacob Tuinenga
3e prijs: Harmke Siegersma, Edwin de Boer, Freerk Tuinenga

B-Klasse
1e prijs: Hilde van der Bij, René Osinga, Hilbrand Stoffers
2e prijs: Janet Terpstra, Akke Oppedyk, Johannes Siegersma
3e prijs: Jolande Nauta, Jeroen Westra, Jorrit Lars Kooistra
3e prijs: Anke Vrij, Harry Jan Kooistra, Lennard Hoekstra

C-Klasse
1e prijs: Lotte Faber, Roelof Zwart, Remco Giesing
2e prijs: Lisa Hoekstra, Jelmer de Vries, André van Dellen
3e prijs: Roely Hoekstra, Eelke Hoekstra, Woud Looge

Uitslag Klaverjassen
1e prijs: Sake Postma (5486 punten)
2e prijs: Sije Herrema (5119 punten)
3e prijs: George Schlepperle (5087 punten)

NIEUWS

AANMELDEN JUBILEUM
geplaatst op: 05-10-2020
Wij zijn op zoek naar JOU!!!
Lees verder »
Foto's dorpsfeest 2017!!!!
Klik hier voor foto's van het dorpsfeest 2017. 
Oproep aan buurtverenigingen!!!!
Ontbrekende contactgegevens
Lees verder »