Uitslagen

Uitslagen optocht
Grootnummer
1e prijs:  Buterhoeke - Wintergefoel yn e simmer
2e prijs: De Tunkers - 't Weerhuisje
3e prijs: OBS Lyts Libben - Klimaatveranering

Kleinnummer
1e prijs: De Vegers
2e prijs: Iets mei in B

Publieksprijs
Buterhoeke - Wintergefoel yn e simmer

Uitslag straatversiering
1e prijs: Fruithof
2e prijs: Klompebuorren
3e prijs: Ds. van Eijck van Heslingastrjitte
Eervolle vermelding: Bildtdyk
Eervolle vermelding: Bitgumerdyk
Eervolle vermelding: Hofkesjongers

Uitslag appeltaartwedstrijd
1e prijs: Reina Brouwer
2e prijs: Amarins Kooistra
3e prijs: Pietie van Dijk

Uitslag 'Freegje it oan Reitse
Winnaar: Jorrit Brouwer

Uitslag 12-Stedenspel
1e prijs: Herrematun
2e prijs: Bierbevers
3e prijs: Gratemawei

Uitslag Levend ganzenbord
1e prijs: Groep Geertje Miedema & Karina de (220 punten)
2e prijs: Groep Katharina & Willem Kemper (218 punten)
3e prijs: Groep Bea Baarda (154 punten)
4e prijs: Groep Elizabeth (153 punten)
5e prijs: Groep Bonny & Joke (151 punten)
6e prijs: Groep Alex Heitmeijer (132 punten)

Uitslag Bauke Zuiderhof kaatspartij
A-Klasse
1e prijs: Elizabeth van der Meij, Frederik van der Meij, Jan Eeltje van der Mei
2e prijs: Janet Osinga, Jacob Dirk Tuinenga, René Jacob Tuinenga
3e prijs: Harmke Siegersma, Edwin de Boer, Freerk Tuinenga

B-Klasse
1e prijs: Hilde van der Bij, René Osinga, Hilbrand Stoffers
2e prijs: Janet Terpstra, Akke Oppedyk, Johannes Siegersma
3e prijs: Jolande Nauta, Jeroen Westra, Jorrit Lars Kooistra
3e prijs: Anke Vrij, Harry Jan Kooistra, Lennard Hoekstra

C-Klasse
1e prijs: Lotte Faber, Roelof Zwart, Remco Giesing
2e prijs: Lisa Hoekstra, Jelmer de Vries, André van Dellen
3e prijs: Roely Hoekstra, Eelke Hoekstra, Woud Looge

Uitslag Klaverjassen
1e prijs: Sake Postma (5486 punten)
2e prijs: Sije Herrema (5119 punten)
3e prijs: George Schlepperle (5087 punten)

NIEUWS

Uitslag kleurplaatwedstrijd, woordzoeker en puzzeltocht
Er zijn mooie kleurplaten gemaakt en veel goede oplossingen ingeleverd voor de woordzoeker en puzzeltocht. Iedereen bedankt voor het meedoen. Wij hopen dat we volgend jaar weer een koningsdag kunnen vieren zoals we normaal gewend zijn.
Lees verder »
Foto's dorpsfeest 2017!!!!
Klik hier voor foto's van het dorpsfeest 2017. 
Oproep aan buurtverenigingen!!!!
Ontbrekende contactgegevens
Lees verder »