Regels optocht / straatversiering

Geachte deelnemers van de optocht en straatversiering tijdens het dorpsfeest 2017,

Oranje Nationaal heeft besloten dat alle wagens en/of vervoermiddelen die korter zijn dan 3,00 meter, als klein nummer moeten worden beschouwd. Dat houdt in dat alle wagens en/of vervoermiddelen die langer zijn dan 3,00 meter worden beschouwd als een groot nummer. De maximale lengte van een groot nummer exclusief een eventuele tractor is 6,00 meter.

De maximale hoogte van alle wagens en/of vervoermiddelen is 4,00 meter en de maximale breedte is 2,50 meter.

Eisen vanuit praalwagenverzekering
Daarnaast worden er een aantal eisen vanuit de verzekering gesteld, waaraan verplicht moet worden voldaan.

Indien er zich 1 of meer personen (exclusief de bestuurder) op de praalwagen/platte kar bevinden, dient aan de volgende eisen voldaan te worden:
  • De personen (niet zijnde de bestuurder) die zich op de praalwagen/platte kar bevinden, dienen achter een omheining te staan of op een deugdelijke wijze gezekerd te zijn aan het object. De omheining dient minimaal 1,20 m hoog te zijn en nagelvast aan het object gemonteerd te zijn.
  • De bestuurder dient minimaal 18 jaar oud én in bezit te zijn van het wettelijk voorgeschreven rijbewijs voor het (trekkend) motorrijtuig. 
Meer regels en eisen m.b.t. de praalwagenverzekering kunt u hier vinden. De praalwagenverzekering zal worden afgesloten voor deelnemers aan de optocht. Wordt niet voldaan aan de gestelde eisen voldaan, dan behoudt de Vereniging Oranje Nationaal zich het recht voor om deelnemer uit te sluiten van deelname. 

Naast de maximale afmetingen heeft Oranje Nationaal een aantal algemene regels opgesteld die tijdens de optocht gelden. Deze regels luiden:
  • er geldt een verbod op het gebruik van alcoholische dranken tijdens de optocht;
  • er geldt een verbod op het voeren en uitdragen van (commerciële) reclame-uitingen tijdens de optocht;
  • het bestuur van Oranje Nationaal Berlikum behoudt zich het recht deelnemers uit te sluiten van deelname aan de optocht.
Als regels voor de straatversiering gelden:
  • een toegangspoort tot een buurt / over de openbare weg heen heeft een minimale hoogte van 4,50 meter;
  • de straatversiering moet geen belemmering vormen voor de optocht.

Met vriendelijke groet,

De terrein- en optochtcommissie van de Vereniging Oranje Nationaal Berlikum

NIEUWS

Uitslag kleurplaatwedstrijd, woordzoeker en puzzeltocht
Er zijn mooie kleurplaten gemaakt en veel goede oplossingen ingeleverd voor de woordzoeker en puzzeltocht. Iedereen bedankt voor het meedoen. Wij hopen dat we volgend jaar weer een koningsdag kunnen vieren zoals we normaal gewend zijn.
Lees verder »
Foto's dorpsfeest 2017!!!!
Klik hier voor foto's van het dorpsfeest 2017. 
Oproep aan buurtverenigingen!!!!
Ontbrekende contactgegevens
Lees verder »