Algemene voorwaarden:
• Alle prijzen zijn inclusief BTW;
• Het treintje dient schoon terug te worden gebracht, anders rekenen wij € 50,00 schoonmaakkosten;
• Wij brengen € 450,- borg in rekening. Bij het terugbrengen van het treintje wordt de borg terug gestort op uw bankrekening, zoals hierboven is opgegeven. Eventuele schade zal verrekend worden met de terug te storten borg. Is de schade groter dan €450,00, dan zal de rest van het schadebedrag in rekening worden gebracht;
• Betaling van de huur en borg dient vooraf te worden overgemaakt op rekeningnummer: NL68 RABO 0136 7524 38 (Rabobank) ten name van “Vereniging Oranje Nationaal” te Berltsum;
• Het treintje dient in dezelfde staat te worden ingeleverd zoals het is afgeleverd;
• Voor- en achteraf vindt er een inspectie plaats van het treintje. Op verzoek van huurder kan vooraf een proces-verbaal worden opgemaakt;
• Indien aanwezig, zal het vooraf opgestelde proces-verbaal aan de getekende overeenkomst worden toegevoegd;
• Het treintje wordt met een volle tank afgeleverd, huurder draagt er zorg voor dat de tank bij inlevering vol is;
• Bij technische mankementen dient de huurder contact op te nemen met de verhuurder;
• Onder schade van de trein of wagon wordt niet verstaan, schade als gevolg van ouderdom, slijtage of nalatig onderhoud door verhuurder.