Jubileumshow

SPECIAAL VOOR DE JUBILEUM EDITIE
VAN HET DORPSFEEST IS ER TER ERE
VAN HET 75-JARIG BESTAAN VAN
ORANJE NATIONAAL EEN AVONDVULLENDE
SHOW GEMAAKT: “FEEST!”

Maandag 30 december 2019: de eerste brainstormsessie voor een jubileumshow, "een soort van revue" maar dan wel een hele moderne versie... Het moest vooral "oars as oars"!

Vol goede moed en ideeën ging de commissie aan de slag. Het schrijven van scènes, het bedenken van interactieve onderdelen, hoe doen we het met de muziek? En toen werd het maart 2020. Nog maar net onderweg om een jubileumshow voor 2021 te maken, was daar de pandemie...

In eerste instantie geen probleem en ook zeker geen paniek. Vergaderen via Teams en dan zien we over een maand, of misschien twee, wel verder. Enfin, we weten inmiddels allemaal hoe het jaar 2020 is verlopen. En uiteindelijk moest Oranje Nationaal de moeilijke beslissing nemen om het gehele jubileumfeest nóg een jaar uit te stellen.

Ondertussen is de commissie doorgegaan met het uitvoeren van de opdracht: een 3.0 versie van alles wat hiervoor al was bedacht. En dat is, zo vinden wij, gelukt.

Er stond alle bezoekers een avond vol humor, muziek, zang, toneel, beelden en interactie te wachten, op de planken gebracht door een grote verscheidenheid aan Berltsumers en oud-Berltsumers. Ook hebben diverse verenigingen hun medewerking verleend aan dit spektakelstuk. Alle aspecten van het dorpsfeest in Berltsum kwamen voorbij.

Wij hebben genoten! Kijk bij de foto-albums voor een impressie van de drie voorstellingen...

De hele ploeg

De Jubileumshow "FEEST" is mede tot stand gekomen door medewerking en steun van de volgende partijen:

Jubileumshow Commissie

Het organiseren van een avondvullend programma... Dat is niet niks. Vooral ook omdat de opdracht van uit Oranje Nationaal luidt: "It moat oars as oars!". Met andere woorden: we zijn aan de slag gegaan met deze uitdaging en inmiddels wordt er druk gerepeteerd. Het wordt een prachtige, muzikale & interactieve voorstelling. De komende tijd vindt u op deze pagina informatie en updates van ons.

En wie zijn "we" dan? We stellen ons graag even aan jullie voor:

Oranje Nationaal

Gosse Tijsma


Eddy Roorda


Jan Piet Quarré


Schrijvers

Rense Rotsma (Regisseur)


Jan Joostema (Schrijver)


Harmke Siegersma (Schrijfster)


Muziek

Germ Dikland