Oranje Nationaal door de jaren heen

Leeuwarder Courant, 28-8-1946

BERLIKUM. - Alhier werd o. l. v. ds. Knottnerus met aanvankelijk 100 leden een Oranje vereniging OP BREED NATIONALE BASIS opgericht voor de dorpen BERLIKUM, WIER en KLOOSTER ANJUM.

In het bestuur werden gekozen de heeren:

  • ds. A. H. Knottnerus, (C. V. O)
  • Hidde O. Born, (C. N. S.)
  • Meinte Brandsma, (C. N. S)
  • J.(ohannes) Don, (“Meneer Don” dir. fan feilingfer. “de Afslag”, wie oarspronklik ôfkomstich fan Hoek v. Holland.) (C. V. O.)
  • Hendrik Andriesz. de Haan, (C. V. O.)
  • J. Okkinga, (O. B. S.)
  • Tjepke Hijltje ’s Smits, (C. N. S.)
  • B.(eint Douwe ’s) Westerlaan (O. B. S.) en
  • IJ. Zijlstra. (O. B. S.)

(Alle 3 tsjerklike, net-tsjerklike- en de 3 skoalrjochtings yn it doarp wienen no fertsjintwurdige.)

1946

1951

Er zijn nog enkele foto's van de optocht bewaard gebleven. Met dank aan Oudheidskamer "De Grúsert" hierbij een collage.

Naast de optocht was er ook in 1951 (al) een "Sport en spel" onderdeel... Ook daarvan zijn enkele foto's gevonden bij de Grúsert.

1951

1955

Oranje Nationaal was ook in 1955 reeds "innovatief" en deed de dingen soms "oars as oars". Dit kon niet altijd door iedereen worden gewaardeerd.

Een puzzeltocht op de fiets... of wel een "Oriëntatietocht" werd met veel enthousiasme ontvangen.

1957

1958

PROGRAMMA FESTIVITEITEN

“De Boertjes van Buuten” lutsen dy jûns tûzenen besikers nei BERLTSUM ta. TV wie foar de measte minsken noch net weilein. Eltsenien hong noch oan de radio en de radio artiesten woe men ek wolris “live” sjen en op sokke jûnen krige men dêrta no de gelegenheid.

Een aantal beelden van de optocht.

Klik op de afbeelding om te vergroten.

1958