Dorpsfeest 2017

 
 

Woensdag 30 augustus t/m zaterdag 2 september 2017

Karnaval yn Swetsterp

In 2017 is het thema “Karnaval yn Berltsum”. Het was één van de vele ideeën die door het dorp Berltsum zelf zijn aangedragen. Dank daarvoor! Dit thema is gekozen in een bestuursvergadering die (door omstandigheden) toen niet in Berltsum werd gehouden maar in een andere plaats. En er gebeurden daar “wonderlijke” dingen tijdens die bijeenkomst… Het was die avond “oars as oars” en vanaf het moment dat het thema “Karnaval yn Berltsum” gekozen was, was het direct “oars as oars”. En dat is zo gebleven!

Als bestuur zijn wij aan de slag gegaan met dit thema. We hebben overal rondgekeken. We zijn naar het zuiden van ons land afgereisd om het “carnaval” daadwerkelijk te ervaren, in Berlicum (NB). Carnaval is meer dan alleen feestvieren, het is een feest van en voor iedereen, oud en jong, met aandacht voor mensen die niet (meer) zo gemakkelijk feest kunnen vieren. We hebben ons ingezet voor de Stichting Hartekind (www.hartekind.nl). “Oars as oars” dus. Vele loten zijn er verkocht! Dank voor de support!

Onze jaarvergadering 2017 was in alle opzichten “Oars as oars”. Totaal andere opzet, gebruik makend van moderne middelen om te laten zien wat er allemaal in de “keuken” van Oranje Nationaal bedacht en uitgedokterd wordt! Ook de lay-out van het programmaboekje is “oars as oars”. Karnaval is een gebeuren dat mensen bezighoudt. Elk jaar opnieuw zet het mensen aan tot feestvieren maar tegelijkertijd ook tot nadenken. Dat is wat Oranje Nationaal zo bijzonder maakt, al vanaf 1946, diepgeworteld in het DNA van Berltsum. Altijd “oars as oars” maar ook altijd oog voor samen feestvieren, samen leven en samen dorp zijn!


Oars as oars!? Karnaval yn Berltsum!
Dorpsfeest 2017

Carnaval in Berlicum

Als ultieme voorbereiding op het dorpsfeest van 2017 heeft het bestuur zich volledig ondergedompeld in de wereld die "Carnaval" heet. En waar kon dat beter dan in het Brabantse BERLICUM? Vele jaren geleden is er ook al eens contact geweest met Berlikum en dus werd nu opnieuw contact gezocht met de carnavalsvereniging aldaar. Eind februari trok vrijwel het gehele bestuur, uitgedost in passend tenue, naar Brabant.

Naast de gezelligheid van het carnaval is er ook veel informatie ontvangen over de achtergrond van dit jaarlijkse feest en over wat er zoals voor de gemeenschap wordt gedaan in de carnavalsperiode (hetgeen eigenlijk belangrijker is dan het feest zelf). Dit alles heeft ertoe geleid dat ook het Karnaval in Berlikum (Frl.) niet alleen een feestelijk maar ook een zeer sociaal en saamhorig karakter heeft gekregen.

Ook Berlikum Friesland heeft mee kunnen genieten van het bezoek; met regelmaat werden de aanhangers van Oranje Nationaal op de hoogte gehouden via Social Media...

Wat een feest!

Programma 2017

14.00 - 15.00 uur Maskers maken (basisschool)

20.00 - 21.30 uur Optocht

22.00 - 22.30 uur Officiële opening met vuurwerk

22.30 - 01.00 uur Anneke Douma & Piter Wilkens

23.30 - 23.45 uur Bekendmaking prijzen optocht

00.00 - 01.00 uur Doelleazen

10.00 - 12.00 uur Kofjemoarn + Carnavaleske Priuwerij

15.00 - 18.00 uur Jeux around the Wrâld

20.30 - 21.30 uur Finale Jeux around the Wrâld

20.30 - 01.00 uur The Bounty Hunters ft. Johannes Rypma

22.30 - 22.45 uur Bekendmaking prijswinnaars straatversiering

09.30 - .... .... uur Bauke Zuiderhof Partij

09.30 - 12.00 uur Rondgang treintje "de Tôger"

10.00 - 12.00 uur Kinderkarnaval - groep 1 t/m 4

13.30 - 16.00 uur Kinderkarnaval - groep 5 t/m 8

14.00 - 17.00 uur Klaverjassen

21.00 - 01.30 uur The Originals

09:30 - 11.00 uur Optocht

11:30 - 14:30 uur Matinee met Partyband Sunshine

16:30 - 17.30 uur Back-up Theater

21:00 - 01:00 uur Slotavond met X-Static

Uitslagen 2017

Grootnummer
1e prijs: Bitgumerdyk - Carnavalskrakers
2e prijs: OBS Lyts Libben - Jokie & Jet
3e prijs: Lytsebuorren - Liever te dik in de kist

Klein nummer
1e prijs: Klompebuorren - Carnaval in Venetië)
2e prijs: OpMaat - Superhelden
3e prijs: Vet Mooi!!!

Publieksprijs
OBD Lyts Libben - Jokie & Jet

1e prijs: Klompebuorren - Carnaval in Venetië
2e prijs: De Fûgelsang - Carnaval
3e prijs: Toersicht - Aziatisch carnaval

Eervolle vermelding: De Meseame - Buurman & Buurman
Eervolle vermelding: De Hoven - Brazilië
Eervolle vermelding: Ds. Eyck van Heslingastrjitte - Venetiaans Carnaval

1e prijs: Beth Siegersma (Feestpudding)
2e prijs: Anneke Kooistra (Bûterhoekse Bakkerij)
3e prijs: Durk Osinga (4 fariaasjes op prommejam)

1e prijs: The Wolfpack
2e prijs: Globewrotters
3e prijs: Joga Bonito

Beste Mascotte: Lijn 71
Poedelprijs: Kluts Kwyt

A-Klasse
1e prijs: Remco Dijkstra, Louise Krol, Patrick Nauta
2e prijs: Corné Tuinenga, Klaas Meinsma, Ilse Tuinenga
3e prijs: René Tuinenga, Jacob Dirk Tuinenga, Helen Tuinenga

B-Klasse - winnaarsronde
1e prijs: Auke v.d. Graaf, Hinke Janna, Mark
2e prijs: Jan Dirk v. Dijk, Anke v. Dijk, Alex Zijlstra
3e prijs: Janet Osinga, Johannes Wassenaar, Alex Osinga

B-Klasse - verliezersronde
1e prijs: Johannes v. Tuinen, Olga Kolkman, Robbert de Zeeuw
2e prijs: Judith, Rutger & Ruben v. Dokkumburg
3e prijs: Max v. Wigcheren, Mare Burgsma, Bauke Zuiderhof

C-Klasse - winnaarsronde
1e prijs: Mathijs Kalma, Femke Gerbranda, Gosse Stellingwerf
2e prijs: Willem Kemper, Katharina Kemper, Klaas Jasper
3e prijs: Nynke Kingma, Klaas Nieuwhof, Yme Wietse Dijkstra

C-Klasse - verliezersronde
1e prijs: Marco v. Wigcheren, Johan Tuinstra, Lusanne Klaver
2e prijs: Fleur Dijkstra, Anna Jellesma, Yannick de Boer
3e prijs: Jantine Stoffers, Jaap Akkerman, Evert Veldema

Mooist verklede partuur:
Roar van Dellen, Floor Hibma, Berber Braaksma

1e prijs: Rienk Bakker (6088 punten)
2e prijs: Klaas Runia (5963 punten)
3e prijs: Anja v.d. Graaf (5616 punten)

Zonder de steun van sponsoren is het voor Oranje Nationaal onmogelijk om een dorpsfeest te organiseren. Hiernaast ziet u een overzicht van alle bedrijven die - op wat voor manier ook - een bijdrage hebben geleverd aan het dorpsfeest.