Oranje Nationaal heeft in de loop van de jaren ook andere, leuke activteiten in en voor het dorp georganiseerd...

Naast het drie-jaarlijkse dorpsfeest en de jaaarlijkse activiteiten rondom Koningsdag, komen er zo nu en dan zaken op het pad van Oranje Nationaal die ook enige aandacht behoeven...

Zo zijn de afgelopen jaren ook het 70-jarig jubileum en een flitsbezoek van koning Willem Alexander en koningin Maxíma niet onopgemerkt voorbij gegaan. Maar ook heeft Oranje Nationaal een koningslinde geplant en daar een "monument" omheen gebouwd. Op deze pagina willen we ook daar graag aandacht aan besteden.


Koningslinde

De boom is geplant bij Berlingastate


Jubileum

In 2016 bestond Oranje Nationaal 70 jaar!


Hoog bezoek!!

Spannend... Mogen we tromgeroffel?


De Kroon

Het gevaarte is niet meer weg te denken...