Juni 2016

In 2016 brengen Koning Willem Alexander en Koningin Maximá een bezoek aan onze regio. Omdat Oranje Nationaal de enige Oranje Vereniging in deze regio is, wordt alles op alles gezet om het Koningspaar kennis te laten maken met de 12e stad van Fryslân": Berltsum.

Er wordt een groot spandoek gemaakt waarmee - ook in het Spaans - het paar attent wordt gemaakt op het Kroningsmonument aan de Hôfsleane.

Alle bewoners van Berlingastate die het leuk vinden, worden met het treintje 'de Tôger' opgehaald en naar het monument gebracht zodat ze eersterang zouden zitten wanneer het Koningspaar zou stoppen om het monument kort te bezoeken.

Bericht op Berlikum.com d.d. 07-06-2016

Streekbezoek ZKH Willem Alexander en Koningin Maxima

Aan alle bewoners van Berltsum,
Zoals bekend zullen onze koning en koningin op maandag 13 juni a.s. een streekbezoek brengen en onder ander een bezoek brengen aan de Tuinderij It Wiid te Wier.

De route loopt door Berltsum en wel vanaf St.Annaparochie (11.00 uur)- Bitgumerdyk- Hôfsleane – Kleasterdyk en Gernierswei zodat het gezelschap om 11.20 uur bij de tuinderij zal zijn. Hier zullen de leden van “Opmaat” en de schoolkinderen de koning en koningin welkom heten!

Als (enige) Oranje vereniging in onze gemeente zijn wij hier zeer mee ingenomen en als Oranje Nationaal zullen we daarom dit bezoek ook niet zomaar “voorbij laten gaan”. Zo zullen we o.a. de kroon boven het kronings-monument (hoek Hôfsleane –Skoallestrjitte) laten hangen en zullen we het treintje ook prominent een plek geven. Ook zijn we van plan om koning en koningin op een bijzondere manier welkom te heten in de 12 e stad van Fryslân!

Wij zouden het fantastisch vinden als zoveel mogelijk inwoners de vlag in top hangen op deze dag en zoveel mogelijk langs de route zullen staan om een “glimp” te kunnen vangen van dit hoge bezoek. Wij rekenen op jullie medewerking!

Oranje Nationaal